مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت
    چهارشنبه ٦ خرداد ١٣٩٤


پل ارتباطی مستقیم با فرماندهی
مرکز مقاومت بسیج وزارت نفتجستجوی گوگل


حوزه های مقاومت تابعه
بسیج وزارت نفت
حوزه مقاومت بسیج شرکت ملی نفت - پایگاه بسیج شهیدعسگری

حوزه مقاومت بسیج شرکت ملی گاز ایران

حوزه مقاومت بسیج خطوط لوله و مخابرات نفت ایران


دارالقرآن
انجمن تخصصی قاریان قران کریم

جامعه مجازی گفتمان دینی


حدیث روز


اوقات شرعی
   هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می شود ، جزء ظرف دانش که هر چه در آن جای دهی ، وستعش بیشتر شود .

( حکمت ٢٠٥ نهج البلاغه )


پدافندغیرعامل و مدیریت بحران

پیش گفتار :

موضوع دفاع غیرعامل یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه مسئولین نظام قرار دارد ، زیرا کشورهای مستکبر با خوی استعماری و استفاده از ابزارها و امکانات مدرن و پیچیده به بهانه های مختلف ، با تحمیل جنگ ، ملت های مظلوم را در زیر بمباران ها و حملات خود قرارداده ، انهدام منابع ، سرمایه ها و مراکز حیاتی و اقتصادی کشورها را برای نیل به اهداف استعماری و به زیر سلطه کشاندن کشور مورد تهاجم دنبال می نمایند .
توجه به دفاع غیرعامل در مقابله با تهدیدات و تقلیل خسارات ناشی از حملات کشورهای مهاجم ، امری بسیار مهم و ضروری است و باید جهت جلوگیری از آسیب پذیریهای اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و امنیت مراکز حیاتی و مهم کشور از قبیل پالایشگاهها ، نیروگاهها ، بنادر ، مجتمع های صنعتی – مراکز ارتباطی و قرارگاههای فرماندهی به دفاع غیرعامل رو آورد .

   - جنگ یکی از عناصر پایدار تاریخ بشری است که جامعه شناسان آن را به عنوان یک پدیده و واقعیت اجتماعی قلمداد نموده اند ، به طوری که از تاریخ پنج هزار ساله تمدن بشری ، فقط ٢٦٨ سال بدون جنگ و درگیری بوده است .
   - تجارب حاصله از جنگهای گذشته ، خصوصاً هشت سال دفاع مقدس ، جنگ ٤٢ روزه متحدین علیه عراق درسال ١٩٩٢، جنگ یازده هفته ای ناتو علیه یوگسلاوی در اروپای شرقی در پایان قرن بیستم و... موید این نظر است که کشورهایی مهاجم ، ثقل توجه خود را صرف بمباران و انهدام مراکز حیاتی و حساس نموده ، مراکزی که در آن اقدامات دفاع غیرعامل منظور نشده باشد خسارت کلان و قابل توجهی متحمل خواهند شد . که این امر تاثیرات اجتناب ناپذیری در تزلزل امنیت ملی و ایجاد بحرانهای شدید سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی خواهد گذارد .

در پدافند غیرعامل بدنبال چه چیزی هستیم ؟

در رویارویی با تهدید دشمن فرضی ، اقدام نظامی یا پدافند غیرعامل ، کار سختی است و عقل حکم می کند که از تمام امکانات و ظرفیت های موجود دفاعی استفاده کنیم . این جنگ نا متقارن است زیرا توان نظامی ایران اسلامی و آمریکا برابر نیست و اگر بخواهیم مقابل آنها بایستیم باید از دفاع غیرعامل در کنار دفاع عامل استفاده و مفهوم دفاع یکپارچه را دنبال کنیم .
ما در پدافند غیرعامل در یک مفهوم جدی می خواهیم کاهش آسیب پذیری و افزایش پایداری کشور را از تغییر نظام سیاسی به وسیله دشمن حفظ کنیم .
دراین جهت چهار عنصر وجود دارد که باید آسیب پذیری شان در مقابل دشمن کاهش یابد . حکومت ، دولت ، مردم و بخش دفاع

   - حکومت : یعنی اصل رابط قدرت اداره و پاسخگویی به نیازهای مردم و رابطه ای که بین مسئولان ، رهبری ، دولت و اداره کنندگان جامعه با مردم وجود دارد .
   - دولت : یعنی زیر ساخت ها ، مانند : بهداشت و درمان ، انرژی ارتباطات ، تغذیه ، اطلاع رسانی ، امنیت و...
   - مردم : یعنی هدف دشمن و ایجاد جو روانی و انهدام آحاد مردم
   - دفاع : مقابله با دشمن با همه ظرفیت های موجود مانند : نیروهای مسلح ، فرهنگی ، اقتصادی و...

بزرگترین نقش و کارکرد بسیج در ورود به عرصه دفاع ، بازدارندگی از موضع اقتدار است .


فصل یکم، تعاریف و اصطلاحات :

١- تعریف پدافند :
پدافند به مفهوم کلی دفع ، خنثی کردن و یا کاهش آثار اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دست یابی وی به اهداف خود می باشد .

٢- پدافندغیرعامل :
عبارت است از کلیه اقدامات احتیاطی بدون استفاده از جنگ افزار و تسلیحات به منظور به حداقل رساندن تاثیر عملیات خصمانه دشمن یا دشمنان شامل : سیستمهای هشداردهنده ، استتار ، اختفاء ، پراکندگی ، استحکامات و پناهگاهها ، فریب ، ایجاد سیستمهای اطفای حریق ، کنترل خسارت و ...

٣- پدافندعامل :
عبارتست از به کارگیری مستقیم جنگ افزار و تسلیحات به منظور خنثی نمودن یا کاستن حملات چند جانبه ( هوایی ، زمینی ، دریایی ، موشکی و ... ) دشمن بر روی اهداف مورد نظر

٤- دفاع غیرنظامی :
مجموعه فعالیت هایی که می توان با انجام آن از بروز و استمرار سوانحی که جان و مال مردم را تهدید می کند مانندسیل ، زلزله ، آتشفشان ، بمباران ، آتش سوزی ، طوفان و ... جلوگیری نموده و یا در صورت بروز آثار ناشی از آن را کاهش داد تاکید اصلی دفاع غیرنظامی ، حفاظت از مردم و انجام اقدامات اضطراری برای تعمیر و راه اندازی مجدد خدمات و تاسیسات حیاتی است .مانند برق ، آب ، غذا ، سوخت ، بهداشت ، سلامت و...

٥- مراکز حیاتی و مراکز ثقل :
مراکز و تاسیاست حساس و پر اهمیت کشور می باشند که در صورت حمله و بمباران و انهدام آنها صدمات جدی به نظام اجتماعی ، سیاسی ، و نظامی کشور وارد شده ، آن را در یک مخاطره و بحران جدی قرار می دهد .
توضیح : طبقه بندی مراکز حیاتی در سطوح شورای عالی امنیت ملی کشور با حضور مقامات عالی رتبه نظام تعیین می شود .
- طبقه بندی مراکز حساس در سطح شورای امنیت کشور با حضور مدیران و فرماندهان عالی دستگاهها با توجه به تاثیرات آنها بر محیط ملی و منطقه ای تعیین می شود .

٦- اختفاء و استتار :
فن و هنری است که با استفاده از وسایل طبیعی و یا مصنوعی امکان کشف و شناسایی نیروها ، تجهیزات و تاسیسات ، مراکز و منابع حیاتی را از دیده بانی ، تجسس و عکس برداری دشمن کاهش داده و یا مخفی داشته و حفاظت نماید .
استتار ، همرنگ سازی با محیط و اختفاء استفاده صحیح از عوارض طبیعی و مصنوعی زمین می باشد . بطوریکه تشخیص هدف توسط دشمن به سختی انجام گرفته و یا با تاخیر انجام پذیرد.

٧- پراکندگی :
گسترش ،باز و پخش نمودن و تمرکز زدایی نیروها ، تجهیزات ، تاسیسات یا فعالیت های خودی ، به منظور تقلیل آسیب پذیری آنها در مقابل عملیات دشمن به طوری که مجموعه ای از آنها هدف واحدی را تشکیل می دهد .

٨- امنیت ملی :
   1) حفظ یا ایجاد وضعیتی است که در آن منافع و ارزشهای حیاتی کشور ، مورد تهدید جدی نباشد .
   2) حفظ قدرت ( نظامی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ) و اعمال حکومت در امور داخلی و خارجی علیه نفوذ بیگانگان و جلوگیری از عملیات غیرقانونی دشمن که به منظور تضعیف و یا سرنگونی حکومت و دولت باشد .
   3) حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت ، دارایی یا خاک خود به سر برد .

٩- قابلیت بقای :
توانایی نیروهای مسلح و جوامع غیرنظامی یک کشور به نحوی که در مقابل حمله ، استقامت کنند و ضمن تحمل آن قادر باشند به نحو موثری به وظایف محوله خود عمل نمایند . این توانایی عمدتاً در نتیجه دفاع عامل و غیرعامل به دست می آید .

١٠- اعلام خبر :
آگاهی و هشدار به نیروهای خودی مبتنی بر اینکه عملیات تعرضی دشمن نزدیک می باشد .این هشدار که برای آماده شدن است ، ممکن است چند دقیقه ، چند ساعت ، چند روز و یا زمانی طولانی تر از آغاز مخاصمات اعلام گردد .
دستگاهها و وسایل اعلام خبر شامل : رادارها ، دیدبانیها بصری ، آژیر، پیامها و آگهی های هشداردهنده می باشد .

١١- استحکامات :
ایجاد هرگونه حفاظ که در مقابل اصابت مستقیم بمب ، راکت ، موشک ، گلوله توپ خانه، خمپاره و یا ترکش آنها مقاومت نموده مانع صدمه رسیدن نفرات یا تجهیزات می گردد . مانند خاکریزها ، سنگرهای انفرادی و تجمعی ، خاکریزهای دوجداره ، سنگرهای تانک و وسایل مهندسی ، کانالها و... در دوران دفاع مقدس

١٢- تفرقه :
جداسازی یا گسترش افراد ، تجهیزات ، تاسیسات یا فعالیت هایی است که معمولاً در یک منطقه محدود صورت می گیرد و به منظور کاهش آسیب پذیری و تقلیل خسارت و تلفات ، مانند انتقال هواپیماهای مسافربری به فرودگاههای دور تراز برد سلاحهای دشمن یا انتقال تجهیزات حساس قابل حمل از محل اصلی به محلی است که دارای امنیت و حفاظت بالاتر می باشد .

١٣- موانع :
عبارتست از عارضه طبیعی یا مصنوعی که حرکات نیروهای خودی یا دشمن را کند ، متوقف یا کانالیزه نماید . مانند ، رودخانه ها ، کانالها ، ساختمانها ، باطلاقها زمین های ریلی، آب گرفتگی ها ، استحکامات ، میادین مین ، دیوار های بلند ، جنگلهای انبوه و متراکم و...

اندیشه دفاعی حضرت مام خمینی ( ره ) :

١- رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مراکز و صنایع ، و ایجاد پناهگاههای جمعی برای مردم و کارگران که این اختصاص به زمان جنگ ندارد ، بلکه طریقه احتیاط در هر شرایط است .
٢- دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور اسلامی واجب است .
٣- مطمئناً غفلت از تقویت بنیه دفاعی کشور ، طعم تهاجم و تجاوز بیگانگان و نهایتاً تحمیل جنگ ها و توطئه ها را بدنبال می آورد .
٤- همه ما و همه شما و همه ملت و همه قوای مسلح ما ... باید با هوشیاری و توجه مهیا باشند از برای حفظ جمهوری اسلامی .

اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری :

١- اگر محافظت نظامی نباشد تمامی دستاوردهای فرهنگی ، اقتصادی ، علمی ، سیاسی در یک نصف روز به هدر می رود.
٢- .... باید در مقابل تهدید ، آمادگی داشته باشیم . اگر نداریم ایجاد بکنیم ، اگر داریم ، حفظ بکنیم و افزایش دهیم .
٣- آنچه مهم است ، در درجه اول بالابردن کارآیی هاست ، هم با علمی کردن شیوه ها وروشها و هم با ارتقاء بخشیدن تجربه ها .
٤- ... سیاست ، جنگ ، تکنیک ، فناوری ، استحکامات گوناگون و استحکام سازمان لازم است . همه اینها را در کنار هم داشته باشید .
٥- ... امروز شما موظفید این نظام را باید حفظ کنید . آن هم به شکل سالم ، به شکل خالص ، به همان شکلی که بشود او را به ولی عصر ( عج ) تحویل داد .
٦- ... در مقابل اعلان جنگ . اعلان دفاع همه جانبه ، روی : همه جانبه " تکیه و تاکید می کنم و در مقابل اقدام به جنگ ، اقدام به دفاع و ضربه متقابل .
صفحه ١ | ٢ | ٣مستند شاخص


علمدارنیوز-پایگاه اطلاع رسانی مرکز مقاومت بسیج وزارت نفتعکس روز

عکس روز


هدفمند کردن یارانه ها

وزارت نفت

مقالات
آرمان بسیجی؛ سطر اول جنگ نرم ما


تازه ها


قرآن آنلاین

جدال روابط عمومی و آی.تی بر سر مدیریت وب‌سایت سازمانی

وب اجتماعی، عامل گفتمانی کردن ارتباطات

دانلود کتاب اخرالزمان و مهدویت

دانلود کتاب فراسوی غبار

عکس کارت بسیج اساتید شهید استاد علیمحمدی

زمان تشییع پیکر پاک 'سید علی علم الهدی'

ادامه

بازدیدکنندگان کل :

١٠٠١

بازدیدکنندگان امروز :

١

بازدیدکنندگان حاضر :

١


 
 
  رهبری   آوینی   بصیرت   مرکزارتباطات فرهنگی عماد   امتداد   خبرگذاری قرآنی ایران   پایگاه خبری جوان  
 
  ادبیات دفاع مقدس   پژوهشگاه علوم دفاع مقدس   پخش زنده حرم امام رضا   صبح صادق   گردان حضرت علی اکبر(ع)   شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی   نشریه مشعل  
 

کلیه حقوق این سایت متعلق است به مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت     basijnaft@nioc.ir