مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت
    سه شنبه ٩ تير ١٣٩٤


پل ارتباطی مستقیم با فرماندهی
مرکز مقاومت بسیج وزارت نفتجستجوی گوگل


حوزه های مقاومت تابعه
بسیج وزارت نفت
حوزه مقاومت بسیج شرکت ملی نفت - پایگاه بسیج شهیدعسگری

حوزه مقاومت بسیج شرکت ملی گاز ایران

حوزه مقاومت بسیج خطوط لوله و مخابرات نفت ایران


دارالقرآن
انجمن تخصصی قاریان قران کریم

جامعه مجازی گفتمان دینی


حدیث روز


اوقات شرعی
   پدافند غیرعامل از نیازهای فطری تا باورها


مقدمه :

پدافند غیرعامل بعنوان نیاز فطری و سیستم دفاعی است كه حضرت پروردگار ، خالق هستی در خلقت بسیاری از جانداران قرارداده است بطوری كه براساس اصول اختفاء ، استتار، پوشش ، فریب و ... به دفاع از خود و دفع تهاجم می پردازند .
این سیستم بعنوان یك روش دفاعی موثر مورد استفاده اكثر كشورهای جهان قرار دارد .
 • - پدافند غیرعامل بعنوان یكی از موثرترین و پایدارترین روش های دفاع در مقابل تهدیدات ، همواره مدنظر كشورها قرار داشته است .

 • - مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 28/5/86 ضمن تصویب كلیات پدافند غیرعامل بند ذیل را پس از بحث و برررسی های مبسوط به عنوان سیاست های كلی نظام در بخش پدافند غیرعامل كه عبارتست از : مجموعه اقدامات غیر مسلحانه كه موجب افزایش بازدارندگی ، كاهش آسیب پذیری ، تداوم فعالیت های ضروری ، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل در مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می شود را تصویب كردند .

 • - وقتی مفهوم دفاع مطرح می شود ، دفاع اساس یك عكس العملی در برابر حمله است ، یعنی دشمن می خواهد حمله كند و بعد ما می خواهیم در برابر آن دفاع كنیم و در واقع ما اگر بخواهیم دفاع غیرعامل را تعریف كنیم بایستی ابتدا حمله را تعریف كنیم یا مدل حمله را و بعد سیستم ،كه در مقابل این نوع حمله چه دفاعی باید انجام شود . دفاع غیرعامل یك تعریف ثابت و یكنواخت ندارد ، بلكه متغیر و پویا بوده و می تواند متناسب با تغییراتی كه سیستم حمله كننده و مهاجم دارد این سیستم پویا و منعطف باشد .


فرهنگ پایداری ( پدافند غیرعامل )

ریشه مشكلات در زمینه پدافند غیرعامل ، فرهنگی است ، وقتی با مدیران كشور درباره پدافند غیرعامل بحث می شود با سه دسته از مدیران طرف هستیم .
وقتی می گوییم باید پدافند غیرعامل اجراء شود می گویند ، پدافند غیرعامل یعنی چه ؟ پس از توضیح ، در جواب می گویند ، توان دشمن فراتر از قدرت ملی ماست ، و توان خودمان را به شدت ضعیف تصور می كنند ، این نشان از عملیات روانی موثر دشمن دارد . كه بخوبی در توانمندیهای خودش اغراق كرده است . متاسفانه در بخشی از مدیران كشور این نگرش وجود دارد .
دسته دیگر از مدیران از پدافند غیرعامل ، برداشت نظامی دارند . و دسته سوم اعتقاد دارند ، با توجه به اقدامات و توانمندیهای تكنولوژیكی دشمن اجرای پدافند غیرعامل هزینه كردن بیت المال و سرمایه های كشور است !
این كم اطلاعی باعث می شود مدیران فكر كنند كه انجام چنین اقداماتی ولخرجی است ! هر چند عده كثیری از مدیران هم درك مناسبی از پدافندغیرعامل دارند ، باید بپذیریم كه دشمن مطلق نیست و آسیب پذیری های فراوانی دارد وازطرفی توان ماهم بالاست . این جملات وعبارات اعتقاد ماست و هر كس به این موارد اعتقاد ندارد ، بهتر است در امر پدافندغیرعامل وارد نشود . لذا باید باور فرهنگی ایجاد شود تا بتوانیم بر مشكلات فائق شویم . باید فرهنگ پدافندغیرعامل ازمدرسه تا پایین ترین رده قاعده سازمانی و كارگری و كارمندی بصورت آموزشی و كارگاههای آموزشی اجراء شود .


آینده نگری با پدافندغیرعامل

از نظر دیگر پدافندغیرعامل مجموعه ای از برنامه ریزیها ،طراحی ها و اقداماتی است كه باعث كاهش آسیب پذیری در مقابل تهدیدات دشمن می شود . پدافند در معنای لغوی مترادف با دفاع نیست ، بلكه جزیی از دفاع است ، دفاع بسیار عام و هجمه و حمله را هم در دل خود دارد ، مانند دفاع مقدس كه آفند ( حمله –هجمه ) و پدافند ( نگهداری ، دفاع و خنثی كردن هجمه دشمن) می باشد را شامل می شود .

دفاع شامل دو قسم است :
پدافند غیرعامل و پدافند عامل
 • - پدافند عامل مبتنی بر فعالیت نیروهای مسلح و متكی بر تسلیحات و تجهیزات نظامی است ، چنین پدافندی بر عهده نیروهای نظامی ، اعم از هوایی ، دریایی و زمینی است .

 • - پدافند غیرعامل به پدافندی گفته می شود كه متكی به تجهیزات و تسلیحات نظامی نیست ، پدافند غیرعامل مجموعه ای از برنامه ریزیها و طراحیها و اقدامات است كه باعث كاهش آسیب پذیری در مقابل تهدیدات دشمن می شود .


عمده ترین اهداف در پدافد غیرعامل :
 • - ایمن سازی
 • - كاهش آسیب پذیری زیر ساخت های مورد نیاز مردم
 • - استمرار و پایداری در خدمات رسانی است تا بتدریج شرایطی را برای امنیت ایجاد نماید .


پدافند غیرعامل یكی از موثرترین ، پایدارترین و كم هزینه ترین روش های دفاع در مقابل تهدیدات ، همواره مورد توجه كشورهای جهان قرارداشته است . با توجه به نقش و اهمیت پدافند غیرعامل در افزایش توان و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و كاهش آسیب پذیری كشور ، لزوم تدوین سیاست های كلان نظام برای نهادینه و قانونمندكردن این امر در قانون گذاری ، فرهنگ سازی ، تنظیم مقررات و سیاست های اجرایی كشور ، بیش از گذشته احساس می شود .
 • - از سوی دیگر پدافند غیرعامل به طور قطع موجب اقتدار و بازدارندگی خواهد شد و دشمن یا دشمنان انقلاب اسلامی برای رسیدن به اهداف خود دچار زحمات زیادی خواهند شد و هزینه های بسیار بالایی را باید متحمل شوند و در داخل موجب تداوم فعالیت ها ، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی آنان می شود.


تهدیدات پایدار :

پس از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط جدیدی در كشور بوجود آمد و حامی نخست كشور یعنی آمریكا ، در میان كشورهای جهان به دشمن نخست انقلاب تبدیل شد .
با پذیرش قطعنامه 598 جنگ از بعد نظامی وارد عرصه های سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی شد .
دستیابی جمهوری اسلامی به دانش صلح آمیز هسته ای و گسترش حوزه نفوذ خود در كشورهای همسایه و اقبال كشورهای دیگر به سیاست ها و حمایت های جمهوری اسلامی جنجال ها را علیه ایران گسترش داد و دشمن غربی با تلاش مكارانه خود ، اجماع بین المللی را علیه نظام ایران شكل داد و این امر نشاندهنده آن است كه ایران با چالش های جدیدی روبروست و این ویژگی تنها مختص به جمهوری اسلامی است چون بر اصول و مبانی اولیه انقلاب اسلامی خود ایستاده و بر تداوم و استمرار آن اصرار می ورزد .
 • - مولفه های مذكور سبب التهاب دائمی شد ضمن آنكه حضور نظامی استكبار جهانی در اطراف ایران ، خود موید رفتاراستكباری است .

در چنین شرایطی، غفلت ما ، كشور را دچار ضایعات انسانی و منابعی خواهد كرد و باید آمادگی خود را هم در بخش نظامی برای مقابله با تهدیدات نظامی و هم در بخش پدافند غیرعامل كامل نماییم .
هر چند آمادگی نیروهای مسلح در اوج خود قرارداشته باشد . اما تهاجم دشمن را نمی توان با دفاع مسلحانه دفع كرد ، باید همه كشور در دفاع ( همه جانبه ) سهیم باشند .
 • - پدافند غیرعامل از جمله اقداماتی است كه مورد توجه همه كشورهای جهان است . و در تشنج زدایی و تعامل و غیررقابتی كردن كشورها در تسلیح ارتش ها بسیار موثر است ، همچنین پدافند غیرعامل اتهام جنگ افروزی را از بین می برد .

ماهیت اساسی پدافندغیرعامل :

- ابزار دفاعی در پدافند غیرعامل فنی و مهندسی است و همه آحاد مردم ، سازمانها و وزارتخانه ها در این زمینه نقش خواهند داشت و میتوانند مخاطرات ناشی از جنگ را تعدیل كنند .
از مهم ترین مزیت های پدافند غیرعامل آن است كه در طول زمان ویژگی و خواص آن از دست نمی رود و زیر ساخت های كشور استحكام بیشتر و آرامش روانی مردم افزایش خواهد یافت .
- پدافند غیرعامل به جهت شیوه تحقق ، مجموعه ای از برنامه ها و اقداماتی است كه بیشتر ماهیت مهندسی و برنامه ریزی دارد و ماهیت نظامی پدافند غیرعامل ، فقط در شناخت تهدیدات نظامی ، خلاصه می شود .
- با مطالعه و وضعیت پدافندی كشور خود در مقایسه با كشورهای دیگر می توان پی برد كه كم توجهی شده است یا خیر؟
كشورهایی مانند سوئیس ، سوئد و ... سمبل و نماد توجه به پدافند غیرعامل محسوب می شوند و این كشورها درحالیكه هیچگونه تهدیدی ندارند ، اما آینده نگری می كنند ، كشور سوئیس ، كشوری بیطرف در اروپا محسوب می شود ، ولی پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی قوی در كشور وجود دارد بطوری كه بعضی از بیمارستانها ، دانشگاهها و فروشگاههای چند منظوره و... در زیر كوهها ساخته شده است . اكثر برجهای مسكونی بزرگ ، دارای پناهگاه هستند . این پناهگاهها در برابر حملات شیمیایی ، میكروبی و هسته ای مقاومند و در كاهش آسیب پذیری بسیار موثر .
- بنابراین می توان گفت كه پدافند غیرعامل برای ملت ایران ضرورتی دو چندان در عصر جدید پیدا می كند ، چون عصر جدید عصر سلاحهای هوشمند و مخرب است و استفاده از پدافند غیرعامل رفع و دفاع خردمندانه برای تامین امنیت است .
ملاحظات و تمهیدات مهندسی پدافند غیرعامل ، انتخاب ، ارزیابی و نظارت در اجرای سیستم های مركزی است. در این امر طراحی پدافند غیرعامل با هدف تهیه و ارائه طرحهای مهندسی دفاع ، جهت كاهش آسیب پذیری تاسیسات ، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری های ملی در مراكز مختلف صنعتی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، از الزامات می باشد .
- لذا مهندسی پدافند غیرعامل می تواند در كلیه سطوح مدیریتی ة مهندسی و فنی ، آموزش داده شود و توسعه یابد ، نقش مهندسین مشاور در مهندسی پدافند غیرعامل بسیار راهگشا و موثر است كه در انتخاب آنان باید با دقت بیشتر عمل نماییم .مستند شاخص


علمدارنیوز-پایگاه اطلاع رسانی مرکز مقاومت بسیج وزارت نفتعکس روز

عکس روز


هدفمند کردن یارانه ها

وزارت نفت

مقالات
آرمان بسیجی؛ سطر اول جنگ نرم ما


تازه ها


قرآن آنلاین

جدال روابط عمومی و آی.تی بر سر مدیریت وب‌سایت سازمانی

وب اجتماعی، عامل گفتمانی کردن ارتباطات

دانلود کتاب اخرالزمان و مهدویت

دانلود کتاب فراسوی غبار

عکس کارت بسیج اساتید شهید استاد علیمحمدی

زمان تشییع پیکر پاک 'سید علی علم الهدی'

ادامه

بازدیدکنندگان کل :

١٠٠١

بازدیدکنندگان امروز :

١

بازدیدکنندگان حاضر :

١


 
 
  رهبری   آوینی   بصیرت   مرکزارتباطات فرهنگی عماد   امتداد   خبرگذاری قرآنی ایران   پایگاه خبری جوان  
 
  ادبیات دفاع مقدس   پژوهشگاه علوم دفاع مقدس   پخش زنده حرم امام رضا   صبح صادق   گردان حضرت علی اکبر(ع)   شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی   نشریه مشعل  
 

کلیه حقوق این سایت متعلق است به مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت     basijnaft@nioc.ir