زمستان سخت؛ برای ایرانی‌ها یا اروپایی‌ها؟!

با فرارسیدن فصل سرما، بسیاری از رسانه‌ها با طرح چالش‌هایی که ناترازی گاز در داخل کشور ایجاد کرده است عنوان داشتند که «زمستان سخت» برای ایران بود نه اروپایی‌ها! این ویدیو به تفاوت‌هایی می‌پردازد که بین زمستان ایرانی و زمستان اروپایی وجود دارد.

V6.0.19.0