• ساعت : ۲۰:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 
  • کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۴۶۹۶
درب صنایع نفت و گاز ما برای دانش‌آموزان باز است
مهندس شاهمیرزایی ، فرمانده بسیج وزارت نفت به همراه دکتر نوری، وزیر آموزش و پرورش و سردار قریشی و چند تن از سرداران سپاه پاسداران، روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۱ به همراه گروهی از دانش‌آموزان بومی آن منطقه از دستاورد های دریایی جدید سپاه در منطقه بندرعباس دیدن کردند.
به گزارش پایگاه خبری مرکز بسیج وزارت نفت،مهندس شاهمیرزایی ، فرمانده بسیج وزارت نفت به همراه دکتر نوری، وزیر آموزش و پرورش و سردار قریشی و چند تن از سرداران سپاه پاسداران، روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۱ به همراه گروهی از دانش‌آموزان بومی آن منطقه از دستاورد های دریایی جدید سپاه در منطقه بندرعباس دیدن کردند.

به گزارش پایگاه خبری مرکز بسیج وزارت نفت،مهندس شاهمیرزایی ، فرمانده بسیج وزارت نفت به همراه دکتر نوری، وزیر آموزش و پرورش و سردار قریشی و چند تن از سرداران سپاه پاسداران، روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۱ به همراه گروهی از دانش‌آموزان بومی آن منطقه از دستاورد های دریایی جدید سپاه در منطقه بندرعباس دیدن کردند.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱۶

برچسب ها

    V6.1.3.0