دسته بندي اخبار 
بازدید دانشجویان دانشگاه صنعت نفت پالایشگاه نفت آبادان
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۴۹۹۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ 
۰۲:۰۲
مسلح به تولید اینبار در افق
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۴۸۹۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ 
۰۹:۲۹
ضرورت تنظیم و تصویب سند راهبردی دانشگاه صنعت نفت
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۴۸۹۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ 
۰۹:۲۴
(آینده ای روشن) در افق اهواز
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۴۸۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ 
۰۹:۰۷
دانشجویان نفت و نماینده ولی فقیه خوزستان
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۴۸۹۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ 
۰۸:۵۳

گروه دورانV6.0.19.0